Om oss

Kort historikk

Starten
Steinerskolen på Hedemarken hadde sin første innskrivingsdag på Mjøsisen en vinterdag i 1981. Og isen holdt, for i dag teller skolen cirka 230 elever fordelt på 13 klassetrinn, med elevene i «Helsepedagogisk skole» mer eller mindre integrert i sine klasser i grunnskolen og i videregående trinn. I 1992 fikk steinerskolen et videregående trinn.

Eget bygg
Sine første år tilbragte skolen på gamle Kjonerud gård i Bekkelaget. Gjennom et foreldrebasert lånefellesskap ble det mulig å erverve egen skoletomt på Tokstad. På forsommeren 1986 kunne elever, foreldre og lærere innvie skolens første nybygg med høytidelig grunnstensnedleggelse. Senere har mange av de flotte bjørkene på tomta måttet falle – for å gi plass til vakre bygninger og livlig friminuttlek.

Arbeidsplass
Steinerskolen på Hedemarken er etter hvert blitt en stor arbeidsplass; mer enn 80 medarbeidere er i dag tilknyttet skolen.


Foto Høsttakkefest med Harald Haakstad: Odd Ivar Bjørkelo