Fritidshjem

Fritidshjem
Fritidshjemmet (skolefritidsordning, SFO) er et tilbud til elevene i 1. til og med 4. klasse. I spesielle tilfeller kan barn fra og med 5. til 7. klasse søke plass. Hovedaktiviteten på fritidshjemmet er fri lek.

Hvordan søker jeg?
Søknadsskjemaet finner du under Skjemaer. Søknadsfrist er 1. april (1. mars for elever ved Helsepedagogisk skole).

Åpningstider & telefon
Alle skoledager fra kl 07.30 til 08.20 og fra kl 14.00-16.30. Stengt i hele juli, planleggingsdager og skolens jule- og påskeferie. Åpent ut juni, f.o.m 1. august, høstferien og vinterferie.

Telefon til SFO: 477 01 675

Priser
Foreldre/foresatte velger selv hvilke ukedager de ønsker plass for sitt barn. Det er altså mulig å ha plass fra en til fem dager i uken. Hver dag koster kr 565 pr måned. Det er 10 betalingsterminer i året (juli og august er betalingsfrie). Vær oppmerksom på at betalingssatsene kan bli endret i løpet av året! Søskenmoderasjon gis kun ved hele plasser: for første (eldste) barn betales full sats, for andre barn 70%, for tredje 50%. Det gis ikke friplass.

Oppsigelse
Skriftlig oppsigelse sendes fortrinnsvis som e-post. Det er en måneds oppsigelsesfrist som regnes fra den første i påfølgende måned. Oppsigelse etter 1.mai godtas ikke, og plassen må da betales ut juni. Fristene gjelder også ved delvis oppsigelse.

Infoark
Informasjon og satser SFO 2020-2021

Mikaeli 2015 - Steinerskolen på Hedemarken

Foto Mikaeli, flammeslukeren og dragen: Bo Poulsen