SFO

Skolefritidsordning
Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud til elevene i 1. til og med 4. klasse. I spesielle tilfeller kan barn fra og med 5. til 7. klasse søke plass. Hovedaktiviteten på SFO er fri lek.

Hvordan søker jeg?
Søknadsskjemaet finner du under Skjemaer.  For garantert plass på SFO er søknadsfrist 1.april (1. mars for elever ved Helsepedagogisk skole)

Åpningstider & kontakt
SFO holder åpent alle skoledager fra kl 07.30 til 08.25 og fra kl 14.00-16.30.
Vi er stengt i hele juli, på planleggingsdager og i skolens jule- og påskeferie, men holder åpent ut juni, f.o.m 1. august, og i høst- og vinterferien. SFO-plass i ferier kan dessverre ikke gis som et eget tilbud, men er forbeholdt barn som bruker SFO ellers i skoleåret.

Telefon til SFO: 477 01 675
Telefon til SFO 1. klasse: 950 22 269
E-post SFO: hedemarken.sfo@steinerskolen.no.
Leder SFO: Randi Bjerkan, randi.smith-hald@steinerskolen.no, 958 81 452

Priser
Foreldre/foresatte velger selv hvilke ukedager de ønsker plass for sitt barn. Det er altså mulig å ha plass fra én til fem dager i uken. Full plass koster 3000,- pr mnd. En dag i uken koster 600,- pr mnd. Det er 11 betalingsterminer i året (juli er betalingsfri). Vær oppmerksom på at betalingssatsene kan bli endret i løpet av året! Søskenmoderasjon gis kun ved hele plasser: for første (eldste) barn betales full sats, for andre barn 70%, for tredje 50%. Det gis ikke friplass.

Oppsigelse
Skriftlig oppsigelse sendes fortrinnsvis som e-post til randi.smith-hald@steinerskolen.no. Det er en måneds oppsigelsesfrist som regnes fra den første i påfølgende måned. Oppsigelse etter 1.mai godtas ikke, og plassen må da betales ut juni. Fristene gjelder også ved delvis oppsigelse.

Infoark
Informasjon og satser SFO 2023-2024
Søknadskjema

Foto: Vinterferien2023 på SFO, av Randi Smith-Hald