Helsepedagogisk skole

Skole i skolen
Helsepedagogisk skole er en skole for elever med spesielle behov. Skolen er en del av et større skolefellesskap: Steinerskolen på Hedemarken. Storskolen har 250 elever fordelt på 13 klassetrinn. Helsepedagogisk skole har cirka 35 elever fordelt over de samme klassetrinnene. Organisasjonsformen har blitt kalt «skole i skolen»-modellen. Tilbudet omfatter barneskole og ungdoms- og videregående skole.

Mikaeli 2015 Helsepedagogisk skole - Steinerskolen på Hedemarken

Interessert?
Interessert? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale med inntakkomiteen, hvor dere forteller om elevens behov og ønsker og vi forteller om skolens muligheter. Dere trenger ikke å søke før samtalen.

Kontor Helsepedagogisk skole:
E-post: hps.hedemarken@steinerskolen.no
Tlf: 62 58 89 04 (mandag/onsdag/torsdag 10-15)
Skolesekretær: 476 77 790 (skriv en kort melding så tar vi kontakt)

plakat Helsepedagogisk Steinerskole 2019

Søknadsskjema & Inntaksreglement
Søknadsskjema og inntaksreglement til Helsepedagogisk skole finnes under Skjemaer.