Helsepedagogisk skole

Skole i skolen
Helsepedagogisk skole er en skole for elever med spesielle behov. Skolen er en del av et større skolefellesskap: Steinerskolen på Hedemarken. Storskolen har 250 elever fordelt på 13 klassetrinn. Helsepedagogisk skole har cirka 35 elever fordelt over de samme klassetrinnene. Organisasjonsformen har blitt kalt «skole i skolen»-modellen. Tilbudet omfatter barneskole og ungdoms- og videregående skole.

Mikaeli 2015 Helsepedagogisk skole - Steinerskolen på HedemarkenInteressert?
Interessert? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale med inntakkomiteen, hvor dere forteller om elevens behov og ønsker og vi forteller om skolens muligheter. Dere trenger ikke å søke før samtalen.

Kontor Helsepedagogisk skole:
E-post: hps.hedemarken@steinerskolen.no
Tlf: 62 58 89 04 (onsdag/torsdag 10-15)
SMS skolesekretær: 476 77 790 (skriv en kort melding så tar vi kontakt)

Søknadsskjema & Inntaksreglement
Søknadsskjema og inntaksreglement til Helsepedagogisk skole finnes under Skjemaer.plakat Helsepedagogisk Steinerskole 2019