Helsepedagogisk skole

Skole i skolen
Helsepedagogisk skole er en skole for elever med spesielle behov. Skolen er en del av et større skolefellesskap: Steinerskolen på Hedemarken. Storskolen har 250 elever fordelt på 13 klassetrinn. Helsepedagogisk skole har cirka 25 elever fordelt over de samme klassetrinnene, ved siden av  internatavdelingen Grobunn hvor cirka 10 videregående elever holder til. Organisasjonsformen har blitt kalt «skole i skolen»-modellen. Tilbudet omfatter barneskole og ungdoms- og videregående skole.

Inntak
Helsepedagogisk skole tar kun inn særlig ressurskrevende elever, som har en diagnose som sier at de er psykisk funksjonshemmede. Selv om elevgruppen omfatter primært elever med psykisk funksjonshemming, har vi unntaksvis tatt inn elever med psykiatrisk diagnose som medfører psykisk funksjonshemming – elever som i skolesammenheng er særlig ressurskrevende. Disse få elevene har fått plass etter anbefaling av BUP.

Interessert?
Interessert? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale med inntakkomiteen, hvor dere forteller om elevens behov og ønsker og vi forteller om skolens muligheter. Dere trenger ikke å søke før samtalen.

Kontor Helsepedagogisk skole:
E-post: hps.hedemarken@steinerskolen.no
Tlf: 62 58 89 04 (onsdag/torsdag 10-15)
SMS skolesekretær: 476 77 790 (skriv en kort melding så tar vi kontakt)

Søknadsskjemaer
Søknadsskjemaer til Helsepedagogisk skole finnes under Skjemaer.