Samværs- og ordensregelement

Elever, foreldre og medarbeidere har i fellesskap ansvar for å skape et skolemiljø som i størst mulig grad tar vare på den enkeltes trivsel. Alle har rett til å føle seg trygge i skolemiljøet.
Alminnelig god oppførsel innebærer å ha omsorg for og ta hensyn til andre mennesker og til omgivelsene. Dette gjelder også måten vi snakker og tiltaler hverandre på.
For de ulike trinn og bygninger kan det gjelde enkelte egne regler. Dette gjelder spesielt videregående trinn (se elevhåndboka).

Les skolens Samvaers- og ordensreglement.

30-årsjubileum malerier miniatyrby 2011-Steinerskolen på HedemarkenBilde 30-årsjubileum i 2011: Ragnhild