Hvordan søker jeg?

Dersom du ønsker å søke ditt barn inn til Steinerskolen på Hedemarken, tar du kontakt med hovedkontoret på telefon 62 58 89 00. Kontormedarbeideren vil sette deg i kontakt med riktig person alt etter hvilket klassetrinn det søkes til. Du/dere vil bli invitert til et informasjonsmøte med skolen der klasselærer, trinnleder og eventuelt andre lærere fra klasseteamet deltar som forteller om skolens pedagogikk. Du behøver ikke å sende søknadskjemaet før samtalen.

Søkes ditt barn inn i 1.klasse inviteres du/dere til et informasjonprogram på tre-fire møter året før skolestart.

For skoleåret 2022/2023 

Det er inntaksstopp i 4. 6. og 10. klasse.

Søknadene behandles fortløpende av ledergruppen. Søknadsskjemaer finnes under Skjemaer.

Les: Inntaksreglement grunnskolen Steinerskolen på Hedemarken

Julekonsert Julerosen 2017 - Steinerskolen på Hedemarken Eurytmi - Foto Julekonsert i Hamar kulturhus, Dans 6. kl: Bo Poulsen