Saksgang i klagesaker

Ta problemet opp direkte med den/de det gjelder. Alt for ofte utvikler konflikter seg ut fra misforståelser og dårlig kommunikasjon.

Dersom henvendelsen ikke fører frem, bør trinnleder eller daglig leder kontaktes. Trinnleder vurderer hvordan saken best og mest effektivt kan behandles. I de fleste tilfeller vil trinnleder rådføre seg med daglig leder.

Daglig leder er formell kontaktperson for foreldre, foresatte og myndige elever. Det er daglig leders plikt å se til at saken behandles forsvarlig.

Dersom konflikten/problemet ikke finner sin løsning gjennom denne ordningen, kan saken sendes videre til:

Styret for Stiftelsen Steinerskolen på Hedemarken. Styret kan behandle saken dersom den ligger innefor styrets ansvarsområde, som først og fremst er av juridisk og formell art.

Saken kan meldes Ombudsordningen av Steinerskoleforbundet.

Daglig leder i Steinerskolenes foreldreforbund kan kontaktes.

Saker kan meldes direkte til Fylkesmannen. Dette gjelder blant annet inntakssaker og klage på saksbehandling av 3. videregåendes vitnemåluttalelse.

Ledergruppen, Ottestad 23.08.10

30-årsjubileum dokker malerier 2011-Steinerskolen på Hedemarken

Bilde 30-årsjubileum i 2011: Raghild