Steinerskolens markeder

VIPPS FAU #103771Hvert år arrangeres det et julemarked og et vårmarked. Markedene er viktige sosiale høydepunkter i skoleåret. I månedene før et marked arbeides det i ulike grupper blant elever, lærere og foreldre med å lage produkter til markedet. Elevene øver også på kulturelle innslag som vises på markedet. Salget som foregår på markedene skaffer inntektene til FAU.

Markedet er altså et samarbeidsprosjekt mellom foreldre og skolen, med foreldrene som de hovedansvarlige. Det velges to representanter fra hver klasse til hvert av markedene. Representantene samles til tre eller fire møter; et oppstartsmøte, et eller to underveismøter og et evalueringsmøte. Markedene har en hovedkomite bestående av to til tre foreldre og en lærer.

Eksempler på våre gode tilbud fra 2017:

Slagssteder vårmarked
1.klasse – Kiosk
2.klasse – Tivoli
3.klasse – Spikking & Hyttebygging
4.klasse – Brukte klær
5.kl/6.kl – Hovedkafé
7.klasse – Planter
8.klasse – Brukte bøker
VG1/VG2 – Varm mat

Lærere – Salg av nye bøker, Salg av steiner og krystaller, Sjakk, Elevforestillinger, Utstilling av elevarbeider

Salgssteder julemarked
1.klasse – Kranseverksted
2.klasse – Lysverksted
3.klasse – Lekkerdisk
4.klasse – Nissekafé
5.klasse – Krambod
6.klasse – Hovedkafé
7.klasse – Elevbord
8.klasse – Gammeldags kjøkken
9.klasse – Lotteri
10. klasse – Juleneksalg
10.klasse – Opplevelsessti
VG1/Vg2 – Lykteverksted
VG3 – Ungdomskafé

Lærere – Boksalg (nye bøker), Salg av steiner og krystaller, Månedsfest, Bordteater «Det magiske tre»

Foto vårmarked, tivoli: Bo Poulsen