Hva koster det?

Steinerskolene er friskoler med begrenset statsstøtte og er avhengig av foreldrebidrag (skolepenger) for å drive skolen. Foreldrebidraget dekker ca 15% av driften, og de resterende 85% dekkes gjennom statlige tilskudd. Steinerskolen får ikke tilskudd til bygg. Det er et viktig prinsipp for skolen at økonomi ikke skal være til hinder for å kunne velge steinerskolen for sitt barn. Det gis derfor mulighet for å søke om redusert foreldrebetaling.

Foreldrebidraget dekker: Sekretær i Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF), undervisningsmateriell som fløyter, ordbøker og skoleturer og ekskursjoner. For videregående dekker bidraget også en startpakke med kladdebøker og spiralhefter samt skolevask.

Last ned: Søknadsskjema redusert foreldrebetaling, eller kontakt oss om du vil ha det tilsendt i posten. Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling er 20. august.

Foreldrebidragskomitéen
Foreldrebidragskomitéen administrerer bidragsordningen. Komiteen har tre medlemmer: 1 valgt av foreldrene og 2 som er medarbeidere ved skolen. Arbeidet består i å gi informasjon til foreldrene om foreldrebidraget  og behandle søknader om redusert foreldrebidrag. Medlemmene i foreldrebidragskomitéen har taushetsplikt.

Foreldrebetaling skoleåret 2021/2022
Foreldrebidraget betales over ti terminer fra september til juni. Betalingsfristen er den 15. i hver måned.

Bidragssatser grunnskolen
For et barn 2130 kr/mnd (21 300 pr år)
Andre barn 1150 kr/mnd (11 500 pr år)
For tredje og fjerde barn/minstebidrag 580 kr/mnd (5 800 pr år)
Minstebidrag (etter søknad) 580 kr/mnd (5 800 pr år)

Bidragssatser videregående
For et barn 2500 kr/mnd (25 000 pr år)
For andre barn 1760 kr/mnd (17 600 pr år)
Minstebidrag (etter søknad) 900 kr/mnd (9000 pr år)

Det gis søskenmoderasjon og eldste barn regnes som nummer 1.

Bidragssatser helsepedagogisk skole
Helsepedagogisk skole er fullfinansiert av det offentlige. Foreldre med barn i den helsepedagogiske skole betaler derfor ikke foreldrebidrag.

Tavletegning: Kelly Aldridge, Foto: Kim Rognmo