Hva koster det?

Steinerskolene er friskoler med begrenset statsstøtte og er avhengig av bidrag fra foreldrene (skolepenger) for å drive skolen. Skolepenger dekker ca 15% av driften, og de resterende 85% dekkes gjennom statlige tilskudd. Steinerskolen får ikke tilskudd til bygg. Det er et viktig prinsipp for skolen at økonomi ikke skal være til hinder for å kunne velge steinerskolen for sitt barn. Det gis derfor mulighet for å søke om redusert sats på skolepenger.

Skolepenger dekker: Sekretær i Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF), undervisningsmateriell som fløyter, ordbøker, skoleturer og ekskursjoner.

Last ned:  Søknadsskjema redusert sats skolepenger[RR1] , eller kontakt oss om du vil ha det tilsendt i posten. Søknadsfrist for redusert sats på skolepenger er 1.september.

Skolepengekomiteen
Komiteen har tre medlemmer: 1 valgt av foreldrene og 2 som er medarbeidere ved skolen. Arbeidet består i å gi informasjon til foreldrene om skolepenger og behandle søknader om redusert sats på skolepenger. Medlemmene i skolepengekomiteen har taushetsplikt. Her kan du lese om retningslinjer til skolepengekomiteen

Skolepenger skoleåret 2022/2023
Skolepenger betales over ti terminer fra september til juni. Betalingsfristen er den 15. i hver måned.

Skolepengersatser grunnskolen
Det gis søskenmoderasjon og eldste barn på skolen regnes som nummer 1.

For et barn kr 2 180 /mnd (kr 21 800 pr år)
Andre barn kr 1 180/mnd (kr 11 800 pr år)
For tredje og fjerde barn/minstesats (etter søknad) kr 590/mnd ( kr 5 900 pr år)

Bidragssatser Skolepenger i helsepedagogisk skole
Helsepedagogisk skole er fullfinansiert av det offentlige. Foreldre med barn i den helsepedagogiske skole betaler derfor ikke skolepenger.

Bilde fra 2.klasses morgentur før hovedfag 20/01-2023
Fotograf: Siv Gulbrandsen