Hva koster det?

Steinerskolene er friskoler med begrenset statsstøtte og er avhengig av foreldrebidrag (skolepenger) for å drive skolen. Foreldrebidraget dekker ca 15% av driften, og de resterende 85% dekkes gjennom statlige tilskudd. Steinerskolen får ikke tilskudd til bygg. Det er et viktig prinsipp for skolen at økonomi ikke skal være til hinder for å kunne velge steinerskolen for sitt barn. Det gis derfor mulighet for å søke om redusert foreldrebetaling.

Foreldrebidraget dekker: Sekretær i Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF), undervisningsmateriell som fløyter, ordbøker og skoleturer og ekskursjoner. For videregående dekker bidraget også en startpakke med kladdebøker og spiralhefter samt skolevask.

Last ned: Søknadsskjema redusert foreldrebetaling, eller kontakt oss om du vil ha det tilsendt i posten. Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling er 20. august.

Foreldrebidragskomitéen
Foreldrebidragskomitéen administrerer bidragsordningen. Komiteen har tre medlemmer: 1 valgt av foreldrene og 2 som er medarbeidere ved skolen. Arbeidet består i å gi informasjon til foreldrene om foreldrebidraget  og behandle søknader om redusert foreldrebidrag. Medlemmene i foreldrebidragskomitéen har taushetsplikt.

Foreldrebetaling skoleåret 2020/2021 (2019/2020)
Foreldrebidraget betales over ti terminer fra september til juni. Betalingsfristen er den 15. i hver måned.

Bidragssatser grunnskolen
For et barn 2100 Nkr/mnd (2040 Nkr/mnd)
Andre barn 1140 Nkr/mnd (1100 Nkr/mnd)
For tredje og fjerde barn/minstebidrag 570 Nkr/mnd (550 Nkr/mnd)

Bidragssatser videregående
For et barn 2480 Nkr/mnd (2400 Nkr/mnd)
For andre barn 1735 Nkr/mnd (1680 Nkr/mnd)
Minstebidrag (etter søknad) 880 Nkr/mnd (850 Nkr/mnd)

Det gis søskenmoderasjon og eldste barn regnes som nummer 1.

Bidragssatser helsepedagogisk skole
Helsepedagogisk skole er fullfinansiert av det offentlige. Foreldre med barn i den helsepedagogiske skole betaler derfor ikke foreldrebidrag.

Tavletegning: Kelly Aldridge, Foto: Kim Rognmo