Barnetrinn

Barnetrinnet på Helsepedagogisk skole
Når en seksåring med utviklingshemning begynner i første klasse, blir han/hun med i den vanlige førsteklassen, fulgt av en egen lærer*/assistent. Støttelærerens rolle og oppgave utformes ut fra hver elevs behov.

I småklassene er deltakelsen i den store klassen svært viktig og fyller en stor del av skoletiden. Inne i det store klasserommet er det klasselæreren som leder an. Støttelæreren og eleven(e) med spesielle behov går etter hvert ut av klasserommet og bearbeider stoffet i eget tempo i et grupperom ved siden av klasserommet. Her fordypes det pedagogiske arbeidet og nødvendige elementer forsterkes eller føyes til, med for eksempel finmotoriske øvelser i pedagogisk-kunstnerisk form. Bruk av grupperommet gjør det i tillegg mulig å avgrense inntrykkene for elevene som trenger noe skjerming.

3. klasse 2018 maling-Steinerskolen på Hedemarken

Avhengig av den enkelte elev og klassetrinnet kan hun/han vende tilbake til den store klassen igjen på slutten av hovedfag, til det som kalles fortellerstund, hvor nytt stoff legges frem i fortellende form. Dette stoffet vil så bli hentet opp og bearbeidet muntlig og skriftlig neste dag. Elever ved spesielle behov trenger lengre tid til å tilegne seg nytt stoff og må få det tilrettelagt på mange ulike måter. Det kan være maling, tegning, modellering, dramatisering, praktiske arbeid (bake, steke, måke snø, gårdsarbeid), ulike ekskursjoner, osv.

Det konkrete opplegget må støttelæreren utforme fra dag til dag, rettere sagt fra fase til fase, ut fra de faktiske situasjoner. Nøkkelordet er fleksibilitet ut fra den enkelte elevs behov. Det kan aldri være snakk om skjematiske, programmessige opplegg som elever med spesielle behov, samt deres lærere, skal presses inn i.

I det lille grupperommet ved siden av det store klasserommet kan flere barn med spesielle behov fra forskjellige alderstrinn møtes. Derved oppstår småklassen som et bærende element og en intim og tilrettelagt enhet. Med den store og den lille klassen er grunnstrukturen lagt for mange år fremover.

* Steinerpedagog, spesialpedagog, helsepedagog.

tegning prosjekt Sveits 7. kl 2018 - Spesialundervisning Steinerskolen på Hedemarken

Faste utflukter
Elevene i barnetrinnet har sammen med den store klassen sin to landbruksperioder på den økologiske garden Veflingstad. En periode på våren i 3.klasse (våronn) og en periode på høsten i 4.klasse (innhøsting og bearbeiding av råvarene).

Noen elever er en fast dag i uken på Åkershagan Opplærings- og Aktiviseringssenteret, hvor kroppsøving og sanselige opplevelser står i fokus (svømming, ballspill, musikk, hvilerom, …).

Skrevet av oss 🙂

Foto maling i 3. kl: Sabine Niebuhr
Tegning prosjekt «Sveits», elev i 7. kl