Skoleskyss

Rett til ordinær skoleskyss har barna:

 • Hvis avstand mellom skole og hjem er mer enn 4 km (2 km for 1. trinn). Ved delt omsorg (50/50), må man fylle ut eget vedlegg i tillegg.
 • Ved funksjonshemming/sykdom. Legeerklæring kreves, samt eget vedlegg.
 • Ved særlig farlig/vanskelig skoleveg. Må begrunnes og sendes kommunen.
 • Søknadsskjemaer finnes på nettsiden til Hedmark Trafikk eller fås ved henvendelse til kontoret.

Elever i videregående skole må sende skjema når:

 • Skoleplass er tildelt senere enn 1. inntak
 • Avstand til skole er mer enn 6 km
 • Ved funksjonshemming
 • Endring av bosted
 • Bytte av skole
 • Manglende skysstilbud
 • Søknadsskjemaer finnes på nettsiden til Hedmark Trafikk eller fås ved henvendelse til kontoret.