Skoleskyss

Rett til ordinær skoleskyss har barna:

  • Hvis avstand mellom skole og hjem er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. – 10. trinn). Ved delt omsorg (50/50), må man fylle ut eget vedlegg i tillegg.
  • Ved funksjonshemming/sykdom. Legeerklæring kreves, samt eget vedlegg.
  • Ved særlig farlig/vanskelig skoleveg. Må begrunnes og sendes kommunen.

Søknadsskjemaer finnes på nettsiden til Innlandstrafikk eller fås ved henvendelse til kontoret.

Elever i videregående skole som trenger skoleskyss, må søke hvert år. De søker via MinSkyss. Dette gjelder både de som har skyss i dag og som skal fortsette som elev neste år, og de som går på 10. trinn i grunnskolen og som skal begynne på videregående skole. Det gjelder elever med ordinær skyss, skyss ved spesielle behov, skyss ved delt bopel, skyss til holdeplass og midlertidig skyss. Les mer på Innlandstrafikks hjemmeside

Skolens årlige skidag - Steinerskolen på Hedemarken

Foto Skolens årlige skidag: Sabine Niebuhr