Kontaktliste

Kom gjerne innom for en prat – eller ta kontakt med oss for nærmere informasjon:

Ledelse
Anne Mari Paulsrud – daglig leder
anne.mari.paulsrud@steinerskolen.no, tlf 62 57 37 88

Sabine Niebuhr- leder for barnetrinnet
sabine.niebuhr@steinerskolen.no, tlf 62 57 37 86

Audun Lindbråten – leder for ungdomstrinnet
audun.lindbraten@steinerskolen.no, tlf 62 58 89 02

Hanne M Teigen – leder for videregående trinn
hanne.teigen@steinerskolen.no, tlf 62 57 37 62
fra 01.08.2020: Anne-Marit Bårdseth
anne.marit.bardseth@steinerskolen.no, tlf 62 57 37 62

Kristin Stavenes – leder for Helsepedagogisk skole
kristin.stavenes@steinerskolen.no, tlf 62 57 34 61

Ingunn Busterud – leder for Fritid og administrasjonen
ingunn.busterud@steinerskolen.no, tlf 62 58 89 03

Funksjoner
Spes.ped. ansvarlig: Elisa Granly, tlf 62 57 37 84, mob 994 47 945,
elisa.granly@steinerskolen.no

Vaktmestere: Dag Hekne (on/to/fr), 481 09 674 & Ulrich Kusch, 411 90 679, vaktmester.hedemarken@steinerskolen.no

IKT-ansvarlig: Audun Lindbråten, 995 07 701, audun.lindbraten@steinerskolen.no

Regnskap: Rino Romeyn, tlf 62 58 89 01, regnskap.hedemarken@steinerskolen.no
Skolens org.nr (EHF-faktura): 971 533 110
Skolens kontonr: 6161 05 36033
VIPPS Steinerskolen #583101
VIPPS kantine: #96309 (NB FAU har eget VIPPS nummer)

Styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer finnes i Brønnøysundregistrene.

For kontor/ekspedisjon, kontor Helsepedagogisk, SFO & tilsyn, helsesøster, stangehjelpa, nettsideredaktør, Google Maps og kart over skolens område, se: Kontakt.

For klasselærere, se: Klasselærere 2020-2021

Skolens skolerute, søknadsskjemaer og inntaksreglement finnes under Skjemaer.

Dronebilde Steinerskolen på Hedemarken-Kim Rognmo

Dronebilde: Kim Rognmo