Kontaktliste

Kom gjerne innom for en prat – eller ta kontakt med oss for nærmere informasjon:

Ledelse
Anne Mari Paulsrud – daglig leder
anne.mari.paulsrud@steinerskolen.no, tlf 62 57 37 88

Sabine Niebuhr- leder for barnetrinnet
sabine.niebuhr@steinerskolen.no, tlf 62 57 37 86

Audun Lindbråten – leder for ungdomstrinnet
audun.lindbraten@steinerskolen.no, tlf 62 58 89 02

Kristin Stavenes – leder for Helsepedagogisk skole
kristin.stavenes@steinerskolen.no, tlf 62 57 34 61

Ingunn Busterud – leder for Fritid og administrasjonen
ingunn.busterud@steinerskolen.no, tlf 62 58 89 03

Funksjoner
Spes.ped. koordinator: Anne Tove Mygland, 62 57 37 84/ 901 47 111, anne.tove.mygland@steinerskolen.no. Anne Tove har kontortid (i brakken) tirsdag kl 10.30-16, torsdag 12-15, fredag 13-16.

Sosiallærer: Anne Lene Andersen, 976 67 494, anne.lene.andersen@steinerskolen.no. Anne Lene har åpen treffetid på kontor på videregående onsdag kl 12.15-14.40.

Vaktmestere: Dag Hekne (on/to/fr), 481 09 674 & Ulrich Kusch, 411 90 679, vaktmester.hedemarken@steinerskolen.no

IKT-ansvarlig: Audun Lindbråten, 995 07 701, audun.lindbraten@steinerskolen.no

Regnskap: Rino Romeyn, tlf 62 58 89 01, regnskap.hedemarken@steinerskolen.no
Skolens org.nr (EHF-faktura): 971 533 110
Skolens kontonr: 6161 05 36033
VIPPS Steinerskolen #583101
VIPPS kantine: #96309 (NB FAU har eget VIPPS nummer)

Styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer finnes i Brønnøysundregistrene.

For kontor/ekspedisjon, kontor Helsepedagogisk, SFO & ungdomsfritids, helsesøster, stangehjelpa, nettsideredaktør, Google Maps og kart over skolens område, se: Kontakt.

For klasselærere, se: Klasselærere 2020-2021

Skolens skolerute, søknadsskjemaer og inntaksreglement finnes under Skjemaer.

Dronebilde Steinerskolen på Hedemarken-Kim Rognmo

Dronebilde: Kim Rognmo