Skjemaer

Last ned
Skolerute 2018-2019

Informasjon SFO 2019-2020
Søknadsskjema SFO 2019-2020

Søknadsskjema Steinerskolen på Hedemarken (Ny elev? Les Hvordan søker jeg? før du søker!)

Helsepedagogisk skole har noen egne skjemaer:
Søknadsskjema Helsepedagogisk skole (Ny elev? Les siden om Helsepedagogisk skole før du søker!)
Søknadsskjema VG1 intern
Søknadsskjema VG4-5 intern

Skoleruten, SFO søknadsskjemaet og øvrige skjemaer er like for alle elever.

Øvrige skjemaer
Søknadsskjema redusert foreldrebetaling
Søknadsskjema elevpermisjon