Skjemaer & info

Skolerute 2022-2023

Informasjon SFO 2023-2024 (Se: SFO)
Søknadsskjema SFO

Søknadsskjema Steinerskolen på Hedemarken (Ny elev? Les Hvordan søker jeg? før du søker!)
Inntaksreglement grunnskole

Helsepedagogisk skole
Brosjyre Helsepedagogisk Steinerskole (pdf, 2Mb)
Søknadsskjema Helsepedagogisk skole (Ny elev? Les siden om Helsepedagogisk skole før du søker!)
Inntaksreglement Helsepedagogisk skole

Våre egne elever som ønsker å fortsette på helsepedagogisk videregående trinn bes ta kontakt med skolen.

Skoleruten, SFO søknadsskjemaet og øvrige skjemaer er like for alle elever.

Øvrige skjemaer
Søknadsskjema redusert foreldrebetaling (Se: Hva koster det?)
Søknadsskjema elevpermisjon (Se: Elevpermisjon)