Steinerskolen i et nøtteskall

Pedagogisk grunnlag
Steinerskolens pedagogikk og læreplan er godkjent etter privatskoleloven som «anerkjent pedagogisk retning». Rudolf Steiner (1861-1925) betegnet selv sin pedagogikk som «oppdragelseskunst» eller «kunstnerisk undervisning». Steinerskolen ønsker å sette eleven i sentrum; for oss vil det bl.a. si å legge til rette for at den enkelte føler seg sett og får mulighet til å utfolde sitt individuelle potensial i skolesammenheng.

Steinerskolens pedagogikk bygger på de pedagogiske ideene som Rudolf Steiner la frem ved begynnelsen av forrige århundre. Dette grunnlaget er blitt videreutviklet gjennom erfaringer som siden er gjort i et stadig stigende antall steinerskoler over hele verden – for tiden ca 1 000 på alle kontinenter.

Selv om Steinerskolen er en 13-årig allmennskole, er det ingen forutsetning at man har steinerskolebakgrunn for å søke vårt videregående trinn. Tvert imot – en blanding av nye og «gamle» elever, synes vi, gir et rikt, åpent og kreativt skolemiljø.

Historikk
Steinerskolene oppstod ut fra en sosial reformbevegelse i Tyskland etter 1. verdenskrig. Den første ble grunnlagt av Emil Molt i 1919 i Stuttgart, i samarbeid med Rudolf Steiner. Molt var industrieier (sigarettfabrikken Waldorf-Astoria) og opptatt av arbeidernes og arbeiderbarnas velferd. Han ba Rudolf Steiner utvikle et pedagogisk konsept for en tidsmessig skole på grunnlag av antroposofien (moderne åndsvitenskap). Resultatet ble «Freie Waldorfschule Stuttgart», som ble en mønsterskole for en rekke lignende initiativer i Tyskland og andre land.

I Norge ble skolene hetende «steinerskoler». Den første ble grunnlagt i 1926. For tiden er det 31 steinerskoler i Norge.

Antroposofi
Rudolf Steiner (1861-1925) la frem antroposofien (antropos sofia, gresk for ”menneskevisdom”) i en rekke bøker og foredrag. Den har gitt støtet til praktiske virksomheter på mange samfunnsområder. De mest kjente i Norge foruten steinerskolene er biologisk-dynamisk jordbruk, landsbyer for funksjonshemmede, eurytmien og antroposofisk medisin. Også ulike kunstformer som f.eks. arkitektur har hentet verdifull inspirasjon fra antroposofien, ikke minst i steinerskolesammenheng.

Antroposofien gir grunnlaget for en utvidet forståelse av mennesket og verden. I denne betydningen er den også et pedagogisk verktøy. Derimot er antroposofien aldri gjenstand for undervisningen i steinerskolene.