Ungdoms-/ videregående trinn

Lærerne i småklassene underviser i et utvalg av steinerskolens læreplan, basert på elevenes individuelle opplæringsplaner. De gjenskaper og levendegjør det utvalgte stoffet for elevene sine. I en slik gruppe kan det være fem-seks elever, av og til flere, og oftest er det naturlig å ha to lærere.

Ungdoms-/ videregående trinn på Helsepedagogisk skole
For de fleste utviklingshemmede elever vil det på ett eller annet tidspunkt bli uhensiktsmessig og demotiverende å følge den store klassens tiltagende progresjon i fagene. Fra da av vil den pedagogiske hovedtyngden ligge i de små undervisningsgruppene, hvor all undervisning er spesielt tilrettelagt. Dermed fremstår Helsepedagogisk skole fra ungdomstrinnet av mer som en selvstendig enhet, som er del av det store skolefellesskapet. Livet i småklassene blir til tette sosiale fellesskap som loser elevene gjennom ungdomsårene. De elevene som fikk anledning til å bli en del av elevfellesskapet i den store klassen, vil likevel beholde disse sosiale båndene gjennom hele skoleløpet.

Base 9 og 10 Julekonsert 2017 - Steinerskolen på Hedemarken

Grunnferdigheter i lesing, skriving og regning krever mer individuell opplæring. Her er planmessige og systematiske øvelser, trinn for trinn over lengre tidsrom helt avgjørende. Helsepedagogisk skole har hele spektret av kunstneriske fag på timeplanen, fra musikk og eurytmi til forming i tre og metall.

Inkluderingen av de funksjonshemmede i skolesamfunnet som helhet, skjer gjennom de store rammene; felles bygninger, felles friminutter og mange felles enkeltarrangementer, som binder sammen hele skolen som et samfunn hvor alle har aksept til å være seg selv.

Gård, Åkershagan og frilufsliv
Vi samarbeider med en økologisk gård, hvor elever i videregående kan jobbe med både husdyr og grønnsaksdyrking.

Vi tilbyr friluftsliv til elever på ungdoms- og videregående trinn.

Noen ungdommer er en fast dag i uken på Åkershagan Opplærings- og Aktiviseringssenteret, hvor kroppsøving og sanselige opplevelser står i fokus (svømming, ballspill, musikk, hvilerom, …).

Yrkesfaglig gruppe
Opplæringen i yrkesfaglig gruppe har hovedvekt på de praktiske fagene som skolekjøkken, gård og snekkerverksted. Opplæringen skjer i lengre undervisningsøkter, slik at elevene har mulighet til komme inn i en god arbeidsprosess. Teorifagene norsk og matematikk, kunstneriske fag som musikk og eurytmi og faget «kropp, helse og identitet» kommer i tillegg. Gruppen har en fast dag i uken med friluftsliv.

Yrkesfaglig gruppe har en egen læreplan som er basert på steinerskolens læreplan.

Skrevet om oss

Det ble skrevet en rekke fine artikler om oss de siste årene. Ta en titt på siden Skrevet om oss.

Foto Julekonsert i Hamar kulturhus, musikkgruppe: Bo Poulsen