Elevpermisjon

Foreldre må i god tid før den ønskede permisjonstiden søke skolen skriftlig på eget skjema. Det er særlig viktig å merke seg følgende: Foreldrene og elevene er selv ansvarlige for å innhente opplysninger om – og ta igjen – undervisningstoff som skal gjennomgåes i permisjonstiden. Skolen har ikke myndighet til å gi permisjon ut over to uker. Dersom en elev blir borte fra skolen i mer en to uker (ti skoledager) blir eleven utskrevet fra skolen.

Last ned: Søknadsskjema elevpermisjon

eller kontakt ekspedisjonen for å få et eksemplar.

Innhøsting på Fokhol Gård 8. kl 2012 - Steinerskolen på HedemarkenFoto Innhøsting på Fokhol Gård 8. klasse: Bo Poulsen