SFO og ungdomsfritids

Skolefritidsordning
Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud til alle elever i 1. til og med 4. klasse og elever med spesielle behov i 1. til og med 7. klasse. Hovedaktiviteten på SFO er fri lek.

Søknadsskjemaet finner du under Skjemaer. Elever ved Helsepedagogisk skole har søknadsfrist 1. mars.

Skolen søker hjemkommunene om å få tildelt de nødvendige ekstraressursene for elever med spesielle behov.

Telefon til SFO: 477 01 675
Telefon til SFO 1. klasse: 950 22 269
Telefon til SFO mellomtrinn (5.-7. klasse): 919 04 844

Informasjon om åpningstider, priser, oppsigelse og infoark og finnes under SFO.

Ungdomsfritids
Ungdomsfritids er en ordning for elever som ikke lenger har rett til plass på den ordinære skolefritidsordningen. Det vil si at skolen påtar seg tilsyn etter skoletid, dersom hjemkommunen/foresatte betaler for det. I ferier og på planleggingsdager har vi ingen til å ta på seg tilsynet. Det blir altså kun ungdomsfritids etter endte skoledager gjennom skoleåret.

Tilbudet gjelder for elever i 8. klasse og oppover.

Foresatte søker hjemkommunen om betaling for ungdomsfritids. Søknadsfristen er 1. mars for Hamar kommune, 10. mars for Stange kommune.

Skoleruta finnes under Skjemaer og i sidespalten.

Telefon til ungdomsfritids: 414 15 482

Mikaeli 2015 Dragen og ridderen - Steinerskolen på Hedemarken

Foto Mikaeli, Dragen og ridderen: Bo Poulsen