Nullmobbing

nullmobbing_medium_rod

På Utdanningsdirektoratets nettsiden nullmobbing.no finnes informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Skolen har en plan mot mobbing.