Pedagogisk ledelse

Lærermøtet
Som «skolens hjerte» er lærermøtet skolens sentrale organ og et forpliktende møte for alle skolens medarbeidere med mer enn en halv stilling. Lærermøtet har det overordnede ansvaret for skolens pedagogikk og skal være «kollegiets fortløpende høyskole, der lærerne hele tiden utdanner seg videre for sitt arbeide med barna» (R. Steiner).

Lærermøtet avholdes hver torsdag ettermiddag.

Lærermøtet består av:

  • et fellesmøte med utveksling av informasjon, drøfting av pedagogiske spørsmål og prinsipielle saker som vedgår hele skolen,
  • delkollegiemøter for henholdsvis kollegiet på barnetrinn, ungdomstrinn, videregående trinn og helsepedagogisk skole,
  • felles kunstneriske øvelser og/eller studiearbeid, samt «klassegjennomgang», hvor klasse- og faglærere presenterer sine respektive klasser for resten av kollegiet.

Lærerkollegium på trommer 2012 - Steinerskolen på HedemarkenFoto Trommekurs lærerkollegium: Bo Poulsen