Skolevask

Vår skole har en mangeårig tradisjon for dugnadsinnsats i forbindelse med renhold av skolen. Dette bidrar til å spare betydelige utgifter til rengjøringsbyrå og  i tillegg setter mange foresatte pris på regelmessige besøk på skolen og mulighet for å følge med i hva som skjer i klasserommet. I snitt vasker hver foresatte 5-6 ganger i løpet av et skoleår i klasserommet og tilliggende områder. Alle fellesområder og hele bygget med videregående trinn vaskes av rengjøringsbyrå. Toaletter vaskes likeledes hver dag av byrå.

Alle foresatte med barn i 1.-10. klasse får ved skoleårets begynnelse utlevert en vaskeliste for resten av året sammen med en veiledning som beskriver når og hvordan vaskingen foregår.

Elever fra og med 9. trinn tar på seg å ta klasseromsvask for foreldre som ikke har tid.
Du finner kontaktinformasjon til disse elevene her.

Velkomstseremoni - Steinerskolen på Hedemarken

Foto Velkomstseremoni 1. klasse: Sabine Niebuhr