Skolevask

Vår skole har en mangeårig tradisjon for dugnadsinnsats i forbindelse med renhold av skolen. Dette bidrar til å spare betydelige utgifter til rengjøringsbyrå og  i tillegg setter mange foresatte pris på regelmessige besøk på skolen og mulighet for å følge med i hva som skjer i klasserommet. I snitt vasker hver foresatte 5-6 ganger i løpet av et skoleår i klasserommet og tilliggende områder. Alle fellesområder og hele bygget med videregående trinn vaskes av rengjøringsbyrå. Toaletter vaskes likeledes hver dag av byrå.

Alle foresatte med barn i 1-10 klasse får ved skoleårets begynnelse utlevert en vaskeliste for resten av året sammen med en veiledning som beskriver når og hvordan vaskingen foregår.

Velkomstseremoni - Steinerskolen på Hedemarken

Foto Velkomstseremoni 1. klasse: Sabine Niebuhr