Ledige stillinger

Steinerskolen på Hedemarken har grunnskole og videregående trinn. Skolen har også et helsepedagogisk tilbud for psykisk funksjonshemmede elever. Vi har en inspirerende arbeidsplass med rom for kreativitet og initiativer.

Fra skolestart 2021 søker vi steinerpedagoger/pedagoger til skolen vår. Både hel- og deltid er aktuelt, ca. to hele stillinger. Vi har behov for:

 • Engelsklærer, ungdomstrinn og videregående
 • Utdannings- og yrkesrådgiver, ungdomstrinn
 • Sosialpedagogisk rådgiver, grunnskole
 • Tysklærer, barnetrinn
 • Støttelærer og assistent, ungdomstrinn

Ønskete kvalifikasjoner

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Være en trygg voksen
 • Trives i en travel og spennende hverdag

Vi tilbyr

 • Et spennende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Gode muligheter for utvikling og videreutdanning
 • Avlønning etter eget lønnssystem

For nærmere opplysninger, ta kontakt med leder i ungdomstrinnet Audun Lindbråten, mobil: 995 07 701 e-post:, audun.lindbraten@steinerskolen.no  eller leder på barnetrinnet Sabine Niebuhr mobil: 974 38 814, e-post: sabine.niebuhr@steinerskolen.no,.

Ved tilsetting må det legges fram politiattest ikke eldre enn tre måneder.

Søknad med CV og kopi av relevante vitnemål og attester sendes innen mandag 7. juni til

Steinerskolen på   Hedemarken v/Ingunn Busterud

Boks 100

2313 Ottestad

Foto: Steinerskoleforbundet