Ledige stillinger

Ledige stillinger fra høsten 2019
Vår skole er snart 40 år, og mange av våre lærere som har fulgt oss over lang tid, går etter hvert over i pensjonistenes rekker. Vi trenger flere nye medarbeidere som kan være med å videreutvikle skolen vår.

For klasselæreroppgaver i grunnskolen søker vi steinerpedagoger fra august 2019.

Kontakt
For nærmere opplysninger, ta kontakt med Sabine Niebuhr, sabine.niebuhr@steinerskolen.no, leder i barnetrinnet. Ved tilsetting må det legges fram politiattest ikke eldre enn tre måneder.

Tiltredelse
Høsten 2019

Søk stillingen
Søknad med CV og kopier av relevante vitnemål og attester sendes innen 1. februar til  ingunn.busterud@steinerskolen.no eller

Steinerskolen på Hedemarken
v/Ingunn Busterud
Boks 100
2313 Ottestad

Ledige stillinger publiseres i Hamar Arbeiderblad (papiravisa) og legges ut på Steinerskoleforbundets hjemmeside.

Julekonsert i Vang kirke 2016 Barnekoret-Steinerskolen på Hedemarken

Foto Julekonsert i Vang kirke, barnekoret: Bo Poulsen