Foreldre

Å starte en Steinerskole beror i første omgang på et foreldreinitiativ. Vår skole begynte med Steinerskolens foreldre- og venneforening, dannet allerede i 1976, til støtte for en Steinerskole på Hedemarken. Uten en jevn og bred innsats fra foreldrene ville skolen ikke kunne eksistere. Dette betyr både tett oppfølging av barnas skolegang og deltagelse i forskjellige dugnadsoppgaver ved skolen. Foreldrenes innsats og samarbeidet med lærerne er en grunnstein i steinerskolens liv og virksomhet.

Dugnadsoppgaver
Skolevask
Julemarked, julelotteri, 17. mai og vårmarked

Møter mellom skolen og foreldre
Foreldremøter og konferansetimer
Foreldrenes Arbeidsutvalget (FAU)

Om du har noe på hjertet ta gjerne direkte kontakt med vedkommende, for eksempel klasselæreren, trinnlederen eller skolesekretæren.

Håndbok
Steinerskolenes Foreldreforbund har utgitt Håndbok i foreldrearbeid, med tydelig informasjon om rollene til foreldrene, klassekontakten, FAU, læreren og skolens daglig leder.

Vårmarked 2013 Boksalg-Steinerskolen på HedemarkenFoto Vårmarked, boksalg: Bo Poulsen