Klasselærere 2021-2022

Klikk videre til klasselærere 2019-2020

Grunnskolen (les mer)
1. klasse: Torun Ingvaldsen, torun.ingvaldsen@steinerskolen.no

2. klasse: Simen Kyrre Hagen, simen.kyrre.hagen@steinerskolen.no
3. klasse: Ellen Christine Eriksen, ellen.christine.eriksen@steinerskolen.no & Irmelin Sander, irmelin.sander@steinerskolen.no
4. klasse: Gry Tone Johnsen, gry.tone.johnsen@steinerskolen.no & Marianne Jovik, marianne.jovik@steinerskolen.no
5. klasse: Sara Kjøs, sara.kjos@steinerskolen.no & Robert Sørensen robert.sorensen@steinerskolen.no
6. klasse: Siri Katrine Bøe, siri.katrine.boe@steinerskolen.no
7. klasse: Tonje Høgseth, tonje.hogseth@steinerskolen.no

8. klasse: Embla Kulset, embla.kulset@steinerskolen.no
9. klasse: Hanne Teigen, hanne.teigen@steinerskolen.no
10. klasse: Ingvil Berle Mathisen, ingvil.mathisen@steinerskolen.no

Videregående skole (les mer)
Vg3: Thomas Vermund, thomas.vermund@steinerskolen.no

Helsepedagogisk skole (les mer)
Base 4: Ingebjørg Kristine Woxen, ingebjorg.woxen@steinerskolen.no & Barbara Negri, barbara.negri@steinerskolen.no
Base 6: Kristin Magnusdottir, kristin.magnusdottir@steinerskolen.no, Magne Myrbakken Karlstad, magne.karlstad@steinerskolen.no & Krisztina Tardi, krisztina.tardi@steinerskolen.no
Base 7: Sissel Danielsen, sissel.danielsen@steinerskolen.no, Kristin Magnusdottir, kristin.magnusdottir@steinerskolen.no & Krisztina Tardi, krisztina.tardi@steinerskolen.no
Base 8: Kristin Magnusdottir, kristin.magnusdottir@steinerskolen.no, Kristin Stavenes, kristin.stavenes@steinerskolen.no & Hugo Borgnes, hugo.borgnes@steinerskolen.no
Base 9: Kristin Stavenes, kristin.stavenes@steinerskolen.no & Sissel Danielsen, sissel.danielsen@steinerskolen.no.
Yrkesfaglig gruppe: Mariann Bakke, mariann.bakke@steinerskolen.no & Carla Michaelsdatter, carla.michaelsdatter@steinerskolen.no & Cesare Squillace, cesare.squillace@steinerskolen.no, Anneli Hætta, anneli.hetta@steinerskolen.no,

Ledelse og funksjoner finnes under Kontaktliste.

Kontor og andre kontakter
Kontor/ekspedisjon, kontor Helsepedagogisk, SFO & ungdomsfritids, helsesøster, stangehjelpa, nettsideredaktør, Google Maps og kart over skolens område finnes under Kontakt.

Skjemaer
Skolens skolerute, søknadsskjemaer og inntaksreglement finnes under Skjemaer

Idrettsdag 2018 Irmelin Sander--Steinerskolen på Hedemarken

Foto Idrettsdag 2018 med Irmelin Sander & Ketil Reigstad. Foto: Sabine Niebuhr