Klasselærere 2020-2021

Klikk videre til klasselærere 2019-2020

Grunnskolen (les mer)
1. klasse: Mette Johannesen,mette.johannessen@steinerskolen.no; fra jul: Torun Ingvaldsen, torun.ingvaldsen@steinerskolen.no
2. klasse: Ellen Christine Eriksen, ellen.christine.eriksen@steinerskolen.no & Irmelin Sander, irmelin.sander@steinerskolen.no
3. klasse: Gry Tone Johnsen, gry.tone.johnsen@steinerskolen.no & Marianne Jovik, marianne.jovik@steinerskolen.no
4. klasse: Sara Kjøs, sara.kjos@steinerskolen.no & Robert Sørensen robert.sorensen@steinerskolen.no
5. klasse: Siri Katrine Bøe, siri.katrine.boe@steinerskolen.no
6. klasse: Tonje Høgseth, tonje.hogseth@steinerskolen.no
7. klasse: Matti Holmberg, matti.holmberg@steinerskolen.no & Embla Kulset, embla.kulset@steinerskolen.no

8. klasse: Hanne Teigen, hanne.teigen@steinerskolen.no
9. klasse: Ingvil Berle Mathisen, ingvil.mathisen@steinerskolen.no
10. klasse (fra 23.11): Audun Lindbråten, audun.lindbraten@steinerskolen.no

Videregående skole (les mer)
Vg2: Thomas Vermund, thomas.vermund@steinerskolen.no & Karine Meziane, karine.meziane@steinerskolen.no
Vg3: Brigitte Mathisen, brigitte.mathisen@steinerskolen.no & Ståle Wilhelmsen, stale.wilhelmsen@steinerskolen.no

Helsepedagogisk skole (les mer)
Base 3: Ingebjørg Kristine Woxen, ingebjorg.woxen@steinerskolen.no & Barbara Negri, barbara.negri@steinerskolen.no
Base 5: Kristin Magnusdottir, kristin.magnusdottir@steinerskolen.no & Magne Myrbakken Karlstad, magne.karlstad@steinerskolen.no
Base 6: Kristin Stavenes, kristin.stavenes@steinerskolen.no & Krisztina Tardi, krisztina.tardi@steinerskolen.no
Base 8: Cesare Squillace, cesare.squillace@steinerskolen.no & Anneli Hætta, anneli.hetta@steinerskolen.no
Base 9: Hugo Borgnes, hugo.borgnes@steinerskolen.no
Yrkesfaglig gruppe: Helen Dring, helen.dring@steinerskolen.no & Mariann Bakke, mariann.bakke@steinerskolen.no & Carla Michaelsdatter, carla.michaelsdatter@steinerskolen.no & Cesare Squillace, cesare.squillace@steinerskolen.no

Ledelse og funksjoner finnes under Kontaktliste.

Kontor og andre kontakter
Kontor/ekspedisjon, kontor Helsepedagogisk, SFO & ungdomsfritids, helsesøster, stangehjelpa, nettsideredaktør, Google Maps og kart over skolens område finnes under Kontakt.

Skjemaer
Skolens skolerute, søknadsskjemaer og inntaksreglement finnes under Skjemaer

Idrettsdag 2018 Irmelin Sander--Steinerskolen på Hedemarken

Foto Idrettsdag 2018 med Irmelin Sander & Ketil Reigstad. Foto: Sabine Niebuhr