Klasselærere 2018-2019

Grunnskolen (les mer)
1. klasse: Mette Johannesen, mette.johannessen@steinerskolen.no
2. klasse: Therese Frogner, therese.frogner@steinerskolen.no
3. klasse: Siri Katrine Bøe, siri.katrine.boe@steinerskolen.no
4. klasse: Tonje Høgseth, tonje.hogseth@steinerskolen.no
5. klasse: Matti Holmberg, matti.holmberg@steinerskolen.no
6. klasse: Ellen Christine Eriksen, ellen.christine.eriksen@steinerskolen.no & Irmelin Sander, irmelin.sander@steinerskolen.no
7. klasse: Astrid Sofie Jacobsen, astrid.sofie.jacobsen@steinerskolen.no
8. klasse: Per Erling Daae, per.erling.daae@steinerskolen.no
9. klasse: Vilde Stabel, vilde.stabel@steinerskolen.no
10. klasse: Marianne Hinsch, marianne.hinsch@steinerskolen.no

Videregående skole (les mer)
Vg1: Ståle Wilhelmsen, stale.wilhelmsen@steinerskolen.no & Hanne Teigen, hanne.teigen@steinerskolen.no
Vg2: Thomas Vermund, thomas.vermund@steinerskolen.no
Vg3: Kristen Rønningsbakken, kristen.ronningsbakken@steinerskolen.no

Helsepedagogisk skole, ungdoms- og videregående trinn (les mer)
Base 8: Hanne Merete Svendsen, hanne.merete.samsara.svendsen@steinerskolen.no
Base 9: Mariann Bakke, mariann.bakke@steinerskolen.no & Hugo Borgnes, hugo.borgnes@steinerskolen.no
Base 10: Jorunn Tverberg, jorunn.tverberg@steinerskolen.no & Monica Konsmo, monica.konsmo@steinerskolen.no
Yrkesfaglig gruppe: Helen Dring, helen.dring@steinerskolen.no

Ledelse og funksjoner finnes under Kontaktliste.

Kontor og andre kontakter
Kontor/ekspedisjon, kontor Helsepedagogisk, SFO & tilsyn, helsesøster, stangehjelpa, nettsideredaktør, Google Maps og kart over skolens område finnes under Kontakt.

Skjemaer
Skolens skolerute, søknadsskjemaer og inntaksreglement finnes under Skjemaer

Idrettsdag 2018 Irmelin Sander--Steinerskolen på Hedemarken

Foto Idrettsdag 2018 med Irmelin Sander & Ketil Reigstad: Sabine Niebuhr