Vår egen gave til oss selv!

Fremhevet

Skolen vår er 40 år og i går åpnet vi gaven – nybygget.

Foran det nye bygget på 1260 m2 samlet skolen elever og ansatte. Pensjonerte lærere og andre som startet det hele med idémøter en gang på slutten av 70-tallet, var også invitert.

De fikk se en sekskantet prisme i kobber som blir byggets grunnstein.  

– Tenk om noen, arkeologer eller andre graver her om 200 år og finner denne. Dette lager vi til en slags tidskapsel fra dette øyeblikket, så kan ettertiden finne det og undre seg. Kanskje det skjer når de skal grave en tunnel for luftgående biler, sa Lindbråten.

Han fylte kapselen med dagens Hamar Arbeiderblad, en minnepinne med tekniske tegninger av huset, klasselister over dagens elever og morgenverset som resiteres av alle elever her morgen.

Seremonimester Audun Lindbråten med grunnsteinen.

– Steinerskolen på Hedemarken det er akkurat dere akkurat nå. Derfor er navnet deres og verset deres med her.

Elevene hadde også laget et bilde av et tre hvor bladene var laget av fingeravtrykk fra hver av elevene på skolen.

Med det 5. bygget ferdig har skolen fått naturfagssal, data- og musikkrom, kantine, et stort kjøkken til mat og helse, oppholds- og arbeidsrom for lærere og rom for den helsepedagogiske skolen.

-Jeg er spesielt glad for at Helsepedagogisk skole har fått bedre plass. Det har de trengt lenge, sier daglig leder Anne Mari Paulsrud.

At skolens nærmere 100 ansatte får et bedre sted for arbeid og avkobling er hun også glad for.

-Ja, på det nye lærerværelset skal vi senke oss ned i myke stoler og tenke kloke tanker, sa Audun Lindbråten.

-Hvis dere lurer på hvor vi lærere er, så kan dere regne med å finne oss her, sa han muntert.

Det ble også tid for litt alvor og høytid da representanter fra alle klasser fikk komme opp og «forsegle» grunnstenen med symbolske hammerslag.

vg3. elev Alida Marie Bruun Iversen og Mia Sofie Melby i 2. klasse forsegler grunnsteinen med hammerslag. Mens Isabelle Aurora Sundh, Audun Lindbråten, Anne Mari Paulsrud, Anneli Hætta, Johannes Haug Grevstad og Aden James Storbekken Harris følger med.

Knut Dannevig som var en av skolens første lærere talte også til dagens elever.

-Dere er det mest dyrebare, og dere har det mest dyrebare av alt – nemlig tid, sa han.

Dannevig la vekt på barnets evne til å ta seg tid.

– Der har vi mye å lære av dere elever. Og dere elever har også noen å lære av, og det er de helsepedagogiske elevene, sa Dannevig.

Han understreket også at lærerne på denne skolen må fortsette å verne om tiden og respekt for at det tar tid å lære og å bli voksen. Og han ønsket at skolens lærere fortsetter på det sporet som er satt.

-Den friheten vi har fått til å bruke tiden slik vi tror er best for barn og unge, det er noe vi har måttet kjempe for. Den friheten er ikke lagervare, men noe vi må bruke og også fortsette å bevare, sa han.

Til slutt ble det mye kake til alle. Fra høyre ser vi 2. klassinger som beundrer verket. Fra høyre Edvin Strand, Leamm Sandwell, Oliver Myhrvang, Mia Sofie Melby, Amelia Celin Gudbrandsen og Arvid Torstad.

Velkommen til skolestart!

Fremhevet

Velkommen til skolen, både elever og lærere – gamle som nye. Vi gleder oss til å starte opp igjen og se og høre at mennesker fyller klasserommene, gangene, skogen og ballplasser.

Skolen her på grønt tiltaksnivå for smittevern. Det innebærer en nokså normal skolehverdag. Mer om tiltaksnivå i skolen her.

Det nye bygget er klart i begynnelsen av september. Parkeringsplassen blir ferdigstilt i høstferien. l mellomtiden kan man oppleve at det er trangt å parkere. Så fortsett gjerne å sette av barn på busslommer og andre steder. Slik kan 1.-klasseforeldre og andre som har behov for å følge barnet helt til klasserommet få prioritet. Til fadderseremonien tirsdag 17. august kan foreldre parkere på fotballbanen (innenfor barnehagens p-plass).

Vi ønsker alle et godt skoleår!