Klasselærere 2019-2020

Klikk til nåværende klasselærere

Grunnskolen (les mer)
1. klasse: Mette Johannesen, mette.johannessen@steinerskolen.no
2. klasse: Gry Tone Johnsen, gry.tone.johnsen@steinerskolen.no & Marianne Jovik, marianne.jovik@steinerskolen.no
3. klasse: Sara Kjøs, sara.kjos@steinerskolen.no & Robert Sørensen robert.sorensen@steinerskolen.no
4. klasse: Siri Katrine Bøe, siri.katrine.boe@steinerskolen.no
5. klasse: Tonje Høgseth, tonje.hogseth@steinerskolen.no
6. klasse: Matti Holmberg, matti.holmberg@steinerskolen.no & Embla Kulset, embla.kulset@steinerskolen.no
7. klasse: Ellen Christine Eriksen, ellen.christine.eriksen@steinerskolen.no & Irmelin Sander, irmelin.sander@steinerskolen.no
8. klasse: Astrid Sofie Jacobsen, astrid.sofie.jacobsen@steinerskolen.no
9. klasse: Per Erling Daae, per.erling.daae@steinerskolen.no
10. klasse: Daniel Taralrud, daniel.taralrud@steinerskolen.no & Audun Lindbråten, audun.lindbraten@steinerskolen.no

Videregående skole (les mer)
Vg1: Christina Zimmermann, christina.zimmermann@steinerskolen.no
Vg2: Ståle Wilhelmsen, stale.wilhelmsen@steinerskolen.no & Hanne Teigen, hanne.teigen@steinerskolen.no
Vg3: Thomas Vermund, thomas.vermund@steinerskolen.no

Helsepedagogisk skole, ungdoms- og videregående trinn (les mer)
Base 6: Jorunn Tverberg, jorunn.tverberg@steinerskolen.no, Kristin Magnusdottir, kristin.magnusdottir@steinerskolen.no & Kristin Stavenes, kristin.stavenes@steinerskolen.no
Base 8: Hanne Merete Svendsen, hanne.merete.samsara.svendsen@steinerskolen.no
Base 9: Hugo Borgnes, hugo.borgnes@steinerskolen.no, Mariann Bakke, mariann.bakke@steinerskolen.no & Gillian Lorentsson, gillian.lorentsson@steinerskolen.no
Yrkesfaglig gruppe: Helen Dring, helen.dring@steinerskolen.no