Hvordan søker jeg?

Dersom du ønsker å søke ditt barn inn til Steinerskolen på Hedemarken, tar du kontakt med hovedkontoret på telefon 62 58 89 00. Kontormedarbeideren vil sette deg i kontakt med riktig person alt etter hvilket klassetrinn det søkes til. Du/dere vil bli invitert til et informasjonsmøte med skolen der klasselærer, trinnleder og eventuelt andre lærere fra klasseteamet deltar som forteller om skolens pedagogikk. Du behøver ikke å sende søknadskjemaet før samtalen.

Søkes ditt barn inn i 1.klasse inviteres du/dere til et informasjonprogram på tre-fire møter året før skolestart.

For skoleåret 2017/2018 er 1. klasse, 4. klasse, 6. klasse og 7. klasse fulle.

Det er inntaksstopp i 5. klasse og 10. klasse.

Søknadene behandles fortløpende av ledergruppen. Søknadsskjemaer finnes under Skjemaer.

Opptak til Steinerskolens videregående trinn skjer som for andre videregående skoler gjennom vigo.no. Søknadsfirsten er 1. mars i inntaksåret (1. februar for særskiltsøkere). Helsepedagogiske elever, som alle er særskiltsøkere, søker i tillegg på et eget søknadsskjema (se under Skjemaer).

Last ned: Inntaksreglement grunnskolen Steinerskolen på Hedemarken