Straks KARNEVAL!

Fremhevet

Plakat laget av Simen Kyrre Hagen

Nå er det straks klart for karneval, og årets tema er «fra bøkenes verden». Vi har allerede begynt med forberedelser til selveste karnevalsdagen. I tradisjon tro, går vi karnevalsopptog rundt på skolen og barnehagen, med påfølgende flammeshow av selveste Audundas! Forestillingen er satt sammen av elevenes bidrag, de forbereder noe for å vise frem til de andre. Dette er en dag fylt med glede og store forventninger for både store og små ved skolen. VI GLEDER OSS!

På planleggingsdagen jobbet lærerne med å lage dekorasjoner til festen, i form av maling, brilleverksted og bokdekorasjoner.

Bilder tatt av Siv Gulbrandsen