Om aasekat

Daglig leder, Steinerskolen på Hedemarken

Skolestart 2017


Velkommen til skolestart mandag 21.august kl 08.30! Åpning av skoleåret tirsdag 22.august kl 09.00 med velkomstseremoni og gang gjennom blomsterportalen for 1.klasse og fadderseremoni for 2.klasse. Foreldre er hjertelig velkomne til denne åpningen.

Det er vanlig lengde på skoledagen fra starten av. Viser til til tidligere utsendt informasjon til 1. og 2. klasse.

Skolestart høst 2016

Første skoledag 2013 - Steinerskolen på HedemarkenVel møtt til 1.skoledag mandag 22.8, kl 08.30.

Elevene i 1.klasse og 2.klasse har kortere skoledag første skoledag, frem til kl 11.00. Fra kl 11.00 til kl 13.50 er det fritidstilbud for de som trenger det. Etterpå starter SFO for de som har plass der. De andre klassene har vanlig lengde på skoledagen.

2. skoledag starter til vanlig tid kl 08.30. Kl 09.00 er det åpning av skoleåret og fadderseremoni foran det blå bygget. Førsteklassingene går gjennom blomsterportalen inn i skolefellesskapet og andreklassingene får sine faddere – og så er skoleåret ordentlig i gang.