Skolestart 2017


Velkommen til skolestart mandag 21.august kl 08.30! Åpning av skoleåret tirsdag 22.august kl 09.00 med velkomstseremoni og gang gjennom blomsterportalen for 1.klasse og fadderseremoni for 2.klasse. Foreldre er hjertelig velkomne til denne åpningen.

Det er vanlig lengde på skoledagen fra starten av. Viser til til tidligere utsendt informasjon til 1. og 2. klasse.